2019 - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

2019


Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 3. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, leden, s. 10-11.

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 4. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, únor, s. 8-9.

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 5. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, březen, s. 8-9.

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 6. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, duben, s. 14-15.

Lípy svobody.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, květen, s. 10-11.

První obvodní lékař na Horní Bečvě 1919-1951.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, červen, s. 10-11.

Karel Tomášek (1877-1931). První starosta na Horní Bečvě zvolený po vzniku Československé republiky.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, červenec, s. 8-9.

Zřizovatel Sachovy studánky na Horní Bečvě zůstane už navždy neznámým?
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, srpen, s. 8.

Mlčochova studánka ve Stavinožce.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, září, s. 12-13.

Návrat na obsah