Vývod mých předků v mateřské a otcovské linii k Václavu Kvintovi. - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Vývod mých předků v mateřské a otcovské linii k Václavu Kvintovi.

Genealogie


Václav Kvinta ( 1674 – 1736 ),
měšťan, pasekář a obchodník v Rožnově,
donátor a fundátor sochy sv. Jana Nepomuckého
manželka Anna Facová ( 1678-1719 ), Rozina Pernicová ( ? ).

Martin Kvinta ( 1706–1760 ),                         
měšťan, pasekář, řezník a purkmistr v Rožnově,
manželka Rozina Kramolišová ( 1712–1780 ).

Markéta Kvintová ( 1743–1799 ),
manžel Jan Jurečka ( 1730–1801 ),
fojt ve Viganticích.

Jan Jurečka ( 1770–1800 ),
fojt ve Viganticích,
manželka Anna Halamíčková ( 1767–1843 ).   


Michal Jurečka ( 1797–1856 ),
pasekář a burmistr obce Prostřední Bečva,
manželka Rozina Blinková ( 1799–1848 ).


Josef Jurečka ( 1820–1888 ),
pasekář na Prostřední Bečvě,
manželka Anna Fiurášková ( 1825–1903 ).

Pavel Jurečka ( 1861–1930 ),
pasekář na Prostřední Bečvě,
manželka Terezie Malinová ( 1863–1908 ).

Rudolf Jurečka ( 1885–1933 ),
rolník a starosta obce Prostřední Bečva,
manželka Františka Mikulenková ( 1892–1959 ).


Rudolf Jurečka ( 1913–1992 ),
rolník na Prostřední Bečvě,
manželka Ludmila Křištofová ( 1921–2014 ).

Věra Jurečková ( 1942 )
Rozina Kvintová ( 1724–1755 ),
manžel Jiří Bil ( 1724–1757 ),
fojt v Karlovicích.Anna Bilová ( 1753–1795 ),
manžel Jan Tomek ( 1746–1797 ),
pasekář ve Velkých Karlovicích.
Veronika Tomková ( 1769–1794 ),
manžel Jiří Malina ( 1755–1805 ),
fojt na Horní Bečvě.


František Malina ( 1789–1832 ),
fojt na Horní Bečvě,
manželka Johana Malíková ( cca 1790–1857 ).

František Malina ( 1811–1893 ),
fojt a starosta obce Horní Bečva,
manželka Vincencie Drechslerová ( 1821–1901 ).

František Malina ( 1853–1945 ),
gruntovník, starosta obce Hor. Bečva,
manželka Regina Polanská ( 1872–1943 ).


Karel Malina ( 1904–2001 ),
hostinský a hoteliér na Prostřední Bečvě,
manželka Olga Demlová ( 1912–1983 ).

Karel Malina ( 1938 )
Karel Jan Malina ( 1964 )
Návrat na obsah