Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah
socha Sv. Jana Nepomuckého
Osobní webové stránky soukromého badatele v oboru genealogie
a  lokální historie. Stránky prezentují moji badatelskou činnost, která tematicky souvisí především s obcí Horní Bečva a s regionem Rožnovsko.
Na  Horní Bečvě spočívají moje rodinné a rodové kořeny. V r. 1993 jsem se  začal zabývat genealogickým bádáním, zaměřeným na mé vlastní předky. Od  genealogie se postupně začal odvíjet můj zájem o různá témata z  lokální i regionální historie a také odhodlání objevovat a současníkům  přiblížit neznámé nebo zapomenuté rodáky i osobnosti z Horní Bečvy.
V  úzké souvislosti s tím vidím v dnešní společnosti jako velice potřebnou  a hodnotnou jakoukoliv činnost, která pomáhá vzbuzovat a pěstovat u  lidí etický, citový a estetický vztah k domovu, rodišti a bydlišti, k  přírodě, obci a krajině. Je možná obtížné nacházet způsob, jak  obnovovat u lidí vědomí zvláštnosti jejich obce nebo dokonce je nepřímo  motivovat a inspirovat k tvořivým, nezištným a jejich zájmům  odpovídajícím aktivitám ve prospěch svého bezprostředního i  vzdálenějšího okolí. O to více si vážím jakékoliv drobné práce a  zájmových aktivit, jakými např. může být ochrana či obnova drobných  pamětihodností a dalšího neobjeveného a nedoceněného kulturního a přírodního dědictví a jejich publicita.
Návrat na obsah