Úplná bibliografie - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Úplná bibliografie

1993
Zostanem a budem bojovať. Rozhovor s Martinem Dudášem, diakonem Slovenské evangelické církve a. v.
Bratrstvo. Evangelický časopis pro mládež. 1993, roč. 34, č. 9, s. 137-139.


1998
(km) [= Karel Malina] : Na Horní Bečvě v roce 1918. Úryvky z osobních deníkových zápisků Anděly Malinové.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 1998, listopad, s. 2-5.


1999
Marie Kolibabeová – rodačka z Horní Bečvy – a odraz jejího života v postavě Maryčky tanečnice.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 1999, září, s. 3-4; říjen, s. 2-3; listopad, s. 3-4.

Marie Kolibabeová a odraz jejího života v postavě Maryčky tanečnice.
Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 1999, roč. 16, č. 3-4, s. 63-70.


2001
„…byly to zlaté Kyvňačky.“ Ze vzpomínek Žofie Minářové na léta 1934-1989, prožitá na Horní Bečvě – Kyvňačkách.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, leden, s. 1-4; únor, s. 1-3; březen, s. 1-3; duben, s. 1-3.

Jiří Malina * 16.2.1920 † 26.6.1986 [ lidový řezbář z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, červenec, s. 5.

Anděla Koluchová – Malinová * 10.11.1889 † 15.11.1980 [ učitelka, folklórní pracovnice, rodačka z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, srpen, s. 3-4.

Generál duchovní služby Msgre Metoděj Kubáň, papežský prelát a  generální vikář katolíků čs. branné moci, * 18.9.1885 † 5.3.1942.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, září, s. 4-6.

Marie Hieronyma Kubáňová SCB * 26.7.1894 Horní Bečva † 1.1.1976 Vidnava  [ řádová sestra z nemocnice pod Petřínem v Praze, rodačka z Horní Bečvy  pod vlastním jménem Anna Kubáňová;  doplněno úryvky z jejích dopisů  sourozencům ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, říjen, s. 3-5.

Alois Josef Polanský * 9.3.1849 Frenštát p. R. † 8.7.1944 Fayetteville,  Texas [ představitel významné vystěhovalecké rodiny Polanských v  americkém Texasu, která v předchozích letech 1850-1872 bydlela na Horní  Bečvě ] .
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, listopad, s. 3-5.

P. Antonín Pavelčík * 10.10.1869 † 28.7.1929 Olomouc [ kněz a básník  Antonín Pavelčík – Záhorský, farář na Horní Bečvě v letech 1901-1919 ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, prosinec, s. 2-5.

Dionysius Josef Polanský. Zpráva o životě, úsilí a zásluhách.
Obecní úřad Dolní Bečva : Římskokatolická farnost Dolní Bečva,  2001.
ISBN 80-238-9140-5 (v knize neuvedeno ).


2002
Robert Malina * 26.9.1893 Horní Bečva † 14.11.1985 Opava [ učitel a účastník 1. a 2. čsl. odboje, rodák z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, leden, s. 2-4.

Před 60 lety byl umučen generál duchovní služby Msgre Metoděj Kubáň,  papežský prelát a generální vikář katolíků čs. branné moci. Valašsko-vlastivědná revue. 8, 2002/1, s. 45-46.

K historickým počátkům kostela sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě u příležitosti 200. výročí jeho svěcení.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, květen, s. 1.

Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění  záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor. [ Josef Bolf ( *  15.9.1868       † 13.11.1909 ), kameník z Horní Bečvy a určení jeho  identity ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, květen, s. 2-3.

K slavnosti patrocinia sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě léta Páně 2002.  210. výročí zasvěcení hornobečvanského kostela sv. Janu a Pavlu,  mučedníkům, a 1640. výročí jejich mučednické smrti.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, červen, s. 2-4.

P. Bedřich Hoffmann * 10.7.1906 Steinkirchen † 6.6.1975 Olomouc [ kněz, spisovatel, farář na Horní Bečvě v letech 1936-1948 ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, říjen, s. 2-4.


2003
František Malina * 22.9.1881 Horní Bečva † 17.2.1959 Brenham, Texas [  rodák z Horní Bečvy a otec známého amerického raketového konstruktéra  Franka J. Maliny ], Frank Joseph Malina * 2.10.1912 Brenham, Texas †  9.11.1981 Boulogne sur Seine, Francie.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2003, leden, s. 2-3.

Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor.
Valašsko-vlastivědná revue. 10, 2003/1, s. 38-39.

Josef  Volek * 9.2.1874 † 5.5.1945 Val. Meziříčí [ továrník, původce  nynější firmy Jelínek – výroba nábytku s.r.o. ve Valašském Meziříčí a  rodák z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2003, červen, s. 3-4.


2004
K tragickým listopadovým událostem před 60 lety na Horní Bečvě.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2004, listopad, s. 2-3.


2005
Lubo Jiří Kučera : „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy ?“ Výběr z  deníkových zápisků.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2005, duben, s. 2-4; květen, s. 2-5.

 
V sobotu 3. září 2005 se na Horní Bečvě uskuteční vzpomínková slavnost na počest generála duchovní služby Mons. Metoděje Kubáně při příležitosti 120. výročí jeho narození a všech obětí 2. světové války.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2005, červen, s. 1-3.


2006
Vyšla publikace věnovaná nejvýznamnějšímu rodákovi z Horní Bečvy [  STEHLÍK, Eduard : Páter Method. Životní příběh generála duchovní služby  Msgre Methoděje Kubáně. 1. vydání. Praha : MO ČR – AVIS, 2006. ]
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2006, listopad, s. 3.


2008
Jarmila Glazarová a Horní Bečva. Úvaha k 70. výročí spisovatelčina prvního pobytu na Horní Bečvě.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2008, duben, s. 3-5; květen, s. 3-5; červen, s. 3-4; srpen, s. 3-6.


2012
 A zvony mlčely… Ohlédnutí za vzpomínkovou slavností k 60. výročí  umučení generála Mons. Metoděje Kubáně v pondělí 5. března 2012 na Horní  Bečvě  [ mezi vojenskými duchovními a významnými hosty přítomen i  kardinál Dominik Duka, připojen přepis jeho kázání z rekviální mše sv.  ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2012, duben, s. 4-5; květen, s. 3-4.


2013
I svatý Jan Nepomucký se může neočekávaně stát aktuálním světcem. 620 let od světcovy mučednické smrti.
Valašsko-vlastivědná revue. 30, 2013/1, s. 29-30.

Ke vzniku obce Prostřední Bečva a k historii fojtství na Prostřední Bečvě.
Valašsko-vlastivědná revue. 30, 2013/1, s. 10-14.

Před 310 lety byla ustanovena Prostřední Bečva jako samostatná obec. Horní Bečva tak ztratila nejen část svého území…
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2013, červenec, s. 6-7


2014
Kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Pobečví.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 18. Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ],  2014.
ISBN: 978-80-260-6294-3 (v knize neuvedeno ).

Ojedinělé sepulkrální památky z obcí Valašská Bystřice, Hutisko–Solanec a Horní Bečva.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 19. Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ],  2014, s. 15 – 51.
ISBN: 978-80-260-7841-8 (v knize neuvedeno ).


2015
Odkaz hornobečvanského kameníka. Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor.
In: ANDERLE, Petr a kol.: O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I. Čeladná: Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné, 2015, str. 364-367.

Lubo Jiří Kučera: „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy?“ (výběr z deníkových zápisků).
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2015, duben, s. 2-3.

Lubo Jiří Kučera: „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy?“ (výběr z deníkových zápisků).
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2015, květen, s. 2-3.

(kjm): Po stopách Marýny G.
Hornobečvanský zpravodaj. 2015, listopad, s. 8.


2016
Ojedinělé sepulkrální památky od kostela na Horní Bečvě ve Valašském muzeu v přírodě. Náhrobník bývalého hornobečvanského burmistra Jiřího Maliny a jeho manželky Rozíny.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, leden, s. 4.

Ojedinělé sepulkrální památky od kostela na Horní Bečvě. Náhrobek pasekáře a bývalého dočasného fojta Jana Maliny a jeho manželky Zuzany.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, únor, s. 8.

Memento vytržených listů z rodinného fotoalba – o kultuře života i našeho lidství.
Obelisk. Valašské Meziříčí: Marek Irgl, 2016, roč. 24/16, č. 2, s. 6.

Jan Kubáň: Pověsti z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, březen, s. 8.

Jan Kubáň: Pověsti z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, duben, s. 7.

„Škoda je Mezříča, ...“ A co Valmez?
Obelisk. Valašské Meziříčí: Marek Irgl, 2016, roč. 24/16, č. 4, s. 4.

Z písemností rodiny Polanských z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, květen, s. 9.

Jak Hornobečvané investovali do vyzvednutí objeveného pokladu.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, červen, s. 8.

Kamenné stavební obětiny z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, červenec, s. 7.

Letos uplyne 295 let od postavení svatojánské sochy v Rožnově a 280 let od tragické smrti jejího donátora Václava Kvinty alias Juráška.
Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. 2016, č. 3, s. 4-5.

Před 240 lety došlo k poslední robotní vzpouře na meziříčsko-rožnovském panství. Hlavními buřiči byli Josef Maceček a Jan Malina Kneblovský z Horní Bečvy. I. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, srpen, s. 8.

Před 240 lety došlo k poslední robotní vzpouře na meziříčsko-rožnovském panství. Hlavními buřiči byli Josef Maceček a Jan Malina Kneblovský z Horní Bečvy. II. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, září, s. 9.

Císař Josef II. na Horní Bečvě v r. 1780. Při cestě do Ruska přenocoval na fojtství z neděle 30. dubna na pondělí 1. května 1780.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, říjen, s. 6-7.

Moravský rokokový malíř Josef František Pilz (1711–1797) zemřel a byl pohřben na Horní Bečvě.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, listopad, s. 10.

Josef Malina–Habaňák, lidový řezbář (* 23. 4. 1886 Horní Bečva † 12. 4. 1970 Horní Bečva).
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, prosinec, s. 8-9.


2017
Z dějin Martináku od 18. století do r. 1914.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, leden, s. 6.

Z dějin Martináku v letech 1914-1932.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, únor, s. 10.

Z dějin Martináku v letech 1932-1940.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, březen, s. 8.

Z dějin Martináku v letech 1941-1944.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, duben, s. 7

Z dějin Martináku v letech 1944-1950.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, květen, s. 6-7.

Z dějin Martináku po roku 1950.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, červen, s. 7.

Pravoslavný kněz Vladimír Petřek (1908-1942), před 75 lety nejstatečnější z obětí pražské heydrichiády, měl rodové kořeny na Horní Bečvě.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, červenec, s. 6.

Básník Jaroslav Seifert na Horní Bečvě.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, srpen, s. 6.

Kapitoly z dějin Jezerného. Javořina a usedlosti.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, září, s. 8.

Kapitoly z dějin Jezerného. Pastevní družstvo Domovina.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, říjen, s. 8.

Kapitoly z dějin Jezerného. Turistické útulny.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, listopad, s. 9.

Kapitoly z dějin Jezerného. Literární místopis.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, prosinec, s. 10.


2018
Hornobečvanské hospody do r. 1950. I. část. Panský šenk – zájezdní hostinec a restaurant U Macečků č. p. 55; Panský šenk č. p. 104.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, leden, s. 7.

Hornobečvanské hospody do r. 1950. II. část. Hostinec Anny Tomáškové-Malinové – restaurace Čeňka Maliny – U Dvořáčků č. p. 367.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, únor, s. 8.

Hornobečvanské hospody do r. 1950. III. část. Hostinec Marie Malinové-Šrubařové,
hostinec-restaurace Františka Maliny č. p. 308; Hostinec Emila Bernkopa – hotel Bernkop č. p. 355.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, březen, s. 7.

Hornobečvanské hospody do r. 1950. IV. část. Hospoda U Hatlapatků – U Vašutů – turistický hostinec Na Bečvici.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, duben, s. 8.

Rodina hostinského Jakoba Skreinky. Exkurs k tématu Hornobečvanské hospody do r. 1950.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, květen, s. 7.

Literatura

ARŤUŠENKOVÁ, Táňa : Vítěz soutěže Národního památkového ústavu Karel Jan Malina. Svatého Jana fotografuje už pět let.
Spektrum Rožnovska. 2011, roč. 21, č. 25, 22. prosince, s. 6.

MEHEŠOVÁ, Olga : Sochy sv. Jana Nepomuckého objektivem Karla J. Maliny.
Valašsko-vlastivědná revue. 30, 2013/1, s. 28   
Návrat na obsah