Publikace - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Publikace

Hlavní nabídka
Dionysius Josef Polanský. Zpráva o životě, úsilí a zásluhách.
Dolní Bečva : Obecní úřad Dolní Bečva : Římskokatolická farnost Dolní Bečva, 2001.
25 s., [4] s. obr. příl.
ISBN 80-238-9140-5 (v knize neuvedeno ).


Útlý biografický náčrt o dolnobečvanském učiteli Dionysiu Josefu  Polanském ( 1866 – 1926 ) vznikl na podnět P. PhDr. Vladimíra Teťhala, v  letech 2000-2002 administrátora římskokatolické farnosti v Rožnově pod  Radhoštěm a exkurendo na Dolní Bečvě, a na podkladě mého genealogického  bádání, věnovaného rodu Polanských, původem z Frenštátu pod Radhoštěm.  Dionysius J. Polanský, učitel, osvětový pracovník, místopředseda  Katolického spolku českých učitelů na Moravě, jednatel Kostelní jednoty na Dolní Bečvě
a nositel vyznamenání papeže Pia X. Pro Ecclesia et  Pontifice se především zasloužil o stavbu kostela na Dolní Bečvě.  Publikace přináší přehled jeho vyčerpávajícího úsilí a práce v Kostelní  jednotě, představuje jeho rodový původ, rodinné prostředí a jeho učitelská působiště, věnuje pozornost i jeho dalším veřejným aktivitám a  zájmovým činnostem a připomíná i smutný závěr jeho života za  všeobecných protikatolických nálad ve společnosti nového  československého státu.

Bez vědomí autora byla z textu při  předání do tisku odstraněna bibliografie a bibliografické odkazy. Jako  náhradu jsem do výtisků mnou odesílaných do knihoven dodatečně vložil  seznam použitých pramenů a literatury…


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Pobečví.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 18.
Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ], 2014.
60 s. : il.
ISBN 978-80-260-6294-3 (v knize neuvedeno ).Podnět k pořizování fotografií kamenných soch sv. Jana Nepomuckého v  Pobečví mně vzešel při mapování a studiu svatojánské kamenné plastiky na  východní a střední Moravě v souvislosti se studií, věnovanou skulptuře  sv. Jana Nepomuckého v Rožnově pod Radhoštěm a jejímu donátoru Václavu  Kvintovi. Cyklus čtyřicetičtyř černobílých fotografií, vznikající v  letech 2006 – 2013, zahrnuje všechny kamenné svatojánské skulptury ve  veřejném a volném prostoru v oblasti Pobečví, kterou nevyčleňuji z  historicko-správního hlediska, ale povodím řeky Bečvy. Souboru snímků  předchází studie, věnovaná kultu a ikonografii sv. Jana Nepomuckého,  ikonografii, kompozičním typům a postamentům svatojánské plastiky v  Pobečví a na závěr i nejstarším dochovaným nepomucenským sochám
v  Pobečví.

Pět vybraných snímků z tohoto fotocyklu jsem v r. 2011  odeslal do fotografické soutěže, vyhlášené Národním památkovým ústavem  na téma Barokní socha v detailu. Fotografie byly vybrány jako vítězné v  kategorii Soubor.
Návrat na obsah