Rozrod Jiřího Tomka, praděda Veroniky Malinové - Tomkové, 1682 - 1910 (1934). - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Rozrod Jiřího Tomka, praděda Veroniky Malinové - Tomkové, 1682 - 1910 (1934).

Hlavní nabídka > Genealogie > informace k rozrodu Martina Maliny

1.      Jiří Tomek (Fojtův, Minář) * 8.12.1682 fojtství Horní Bečva † 23.11.1753 Dolní Bečva,
 mlynář a kovář Dolní Bečva,
 ∞ ? Mariana † 8.8.1750 70letá,
 ∞ 3.11.1750 Marina Hajdová, * 8.1.1726 † ?, dcera od Mikuláš Hajda a Markéta, Dolní Bečva,
                                                  ∞ 24.1.1754 vdovec Jiří Minarčík, mlynář, Karlovice.
Kmotři dětí: Jan Skalický, Kateřina Pařenicová, 1751 Jan Pastorek, Anna, Prostřední Bečva.
 
Anna Fojtová              * 13.11.1705 Horní Bečva † ?,
Kateřina Minářová        * 3.1.1707 Bečva † ?, ∞ 26.6.1725 Mikuláš Štůrala, Dolní Bečva,
Zuzana Minářová         * 13.2.1710 Prostřední Bečva † 5.9.1759 Tylovice,
                                 ∞ 8.2.1729 Štěpán Fryšara * 15.12.1706 † 9.6.1759 Tylovice,
 
(2) Jan Minář               * 7.3.1712 Prostřední Bečva † 30.4.1784 Karlovice 102,
 
(3) Jiří Tomků              * 6.3.1716 Dolní Bečva † 13.6.1792 Dolní Bečva 17,
 
Mikuláš Tomků           * 21.1.1719 † 21.2.1719 Dolní Bečva,
 
Rozina Tomků            * 17.10.1720 Dolní Bečva † ?,
 
Mariana Tomků           * 17.3.1723 † 30.11.1751 Dolní Bečva,
 
Rozina Minář               * 28.1.1728 Dolní Bečva † ?,
 
Anna Tomková            * 21.9.1751 Dolní Bečva † 26.5.1764 Karlovice.

 
2.      Jan Tomek * 7.3.1712 Prostřední Bečva † 30.4.1784 Karlovice 102,
 
pasekář a mlynář Karlovice 102,
 
∞ 3.10.1737 Rožnov, Anna Martičáková * ? † ?, Dolní Bečva.
 
Kmotři dětí do r. 1744 Jakub Závorka, Marina – Dolní Bečva, 1746 Jan Gavlík, Rozina – Karlovice.
 
 
Jan Tomek                   * 12.7.1738 † 24.7.1738 Dolní Bečva,
 
Jan Tomek                  * 25.11.1739 Karlovice † 4.12.1739 Karlovice,
 
Rozina Tomková         * cca 1741  † 11.5.1743 Karlovice,
 
Marina Tomková         * 21.1.1743 Karlovice † ?,
 
Jiří Tomek                   * 10.4.1744 † 24.2.1747 Karlovice
 
(4) Jan Tomek              * 9.8.1746 Karlovice † 15.1.1797 Velké Karlovice 102.
 

 
3.      Jiří Tomek * 6.3.1716 † 13.6.1792 Dolní Bečva 17,
 
mlynář a kovář Dolní Bečva 17,
 
∞ 17.1.1742 Marina Janíková * 30.12.1723 † 4.3.1786 (ev. pohřeb),
 
dcera od Jakub Janík, Kateřina Kovářová, Rožnov;
 
∞ 31.7.1787 Veronika Divínová, * cca 1764 † 12.12.1829 Dolní Bečva 34/93, vychovaná dcera od Jan Bolcek,
 
dcera po Jakub Divín?, Dolní Bečva, ∞  13.11.1792 Jiří Štůrala † 24.4.1833, chalupník Dolní Bečva 34/93.
 
Kmotři dětí: 1742 Jiří Bil, Rozina Chladná, uxor …?, 1744 Jiří Bil, Karlovice, Dorota Maléřka, Rožnov, 1745 Jan Maléř, Marina, manželka Ondřeje Kramoliše, Rožnov, 1748 Jiří Bil, fojt, manželka Rozina, Karlovice, 1751 Jan Pastorek, Anna, Prostřední Bečva, 1751 Mikoláš Bolcek, Magdalena, Dolní Bečva.
 
 
Rozina Tomková          * 29.10.1742 † 8.10.1748,
 
Marina Tomková          * 23.7.1744 † 5.9.1818 Dolní Bečva 6 (ev. pohřeb),
 
                                      ∞ 5.2.1765 Jan Pařenica * cca 1738 † 15.3.1798, pasekář Dolní Bečva 6, ev., syn od Jan
 
                                      Pařenica, Dolní Bečva,
 
Václav Tomek             * 26.9.1745 † 2.12.1759,
 
Michal Tomek             * 26.9.1745 † ?
 
Jan Tomek                   * cca červenec 1746 † 10.7.1747,
 
Jiří Tomek                   * 17.4.1748 † 8.12.1770,
 
Jan Tomek                   * 17.12.1749 † ?,
 
(5) Josef Tomek           * 5.12.1751 † 10.2.1808 Dolní Bečva 17,
 
Pavel Tomek                * 20.5.1754 † srpen 1767,
 
Veronika Tomková       * 19.8.1756,
 
(6) Martin Tomek         * 19.1.1758 † 26.4.1818 Dolní Bečva 17,
 
(7) Jakub Tomek          * 18.4.1761 † 10.11.1833 Dolní Bečva 17/79,
 
Jiří Tomek                   * 26.8.1788 † ?,
 
Jiří Tomek                  * 1.11.1791 † 5.5.1794 Dolní Bečva 34.
 

 
4.      Jan Tomek * 9.8.1746 Karlovice † 15.1.1797 Velké Karlovice 102,
 
pasekář, mlynář, obchodník s máslem Karlovice 102,
 
∞ 17.11.1767 Anna Bilová * 11.6.1753   † 9.2.1795 Velké Karlovice 102, dcera od Jiří Bil (1724-1757), fojt Karlovice, a Rozina Kvintová (1724-1755), dcera od Václav Kvinta, Rožnov.
 
Poznámka: Na fojtství ji vychoval její bratranec Martin Kvinta (1737-1811), který se oženil s její nevlastní matkou a přibližně v letech 1758-1769 byl dočasným karlovickým fojtem, pak řezník a pasekář Velké Karlovice 60/275.
 
Kmotři dětí: Karel Sural, Anna – tkadlec a svého času purkmistr Velké Karlovice.
 
 
Veronika Tomková      * 4.2.1769 † 16.2.1794 Horní Bečva 1,
 
                                        21.8.1783 Jiří Malina * 23.11.1755 † 30.8.1805, fojt Horní Bečva 1, syn od Jan Malina,
 
                                      fojt Horní Bečva 1, Anna Závorková z fojtství Prostřední Bečva;
 
Anna Tomková            * 6.11.1770  † 1.12.1771,          
 
Jan Tomek                  * 12.7.1772 † 29.8.1822 Velké Karlovice 102, pasekář,
 
Anna Tomková            *16.5.1774 † 16.12.1812 Dolní Bečva 3,
 
                                  ∞ 21.9.1790 Michal Maléř * 12.8.1768 † 16.6.1827, fojt Dolní Bečva 3, syn od Jan Maléř, fojt
 
                                      Dolní Bečva 3, Marina Mikulenková z fojtství Vidče,
 
(8) Jiří Tomek             * 7.11.1776 † 25.1.1854,                      
 
Rozina Tomková         * 26.3.1779 † 20.9.1828 Velké Karlovice 268,
 
                                      ∞ 23.1.1798 František Volek * 21.2.1775 † 21.1.1827, sedlák a mlynář Velké Karlovice
 
                                      54/268, syn od Martin Volek, hostinský a pasekář Velké Karlovice 54, Rozina Petřeková,
 
                                   Horní Bečva
 
                                      ∞ 21.10.1827 Jan Liberda * cca 1776-1777 † 8.7.1831 Velké Karlovice 269 jako mlynářský
 
                                       výminkář, v době sňatku (od 11.3.1824) vdovec a učitel, Velké Karlovice 279, následně
 
                                       pasekář Velké Karlovice 268;
 
Mariana Tomková       * 11.2.1781 † 10.3.1839 Čeladná 7,
 
                                      ∞ 4.7.1798 (sňatek v Rožnově z Dolní Bečvy) Martin Šlahorek * 1.7.1771 † 27.4.1802,
 
                                      fojt Čeladná 7, syn od Martin Šlahorek, fojt Čeladná 7, Anna;
 
                                  ∞ 3.7.1804 Josef Herzmanský * 22.3.1779 † 15.12.1847, od r. 1804 fojt Čeladná,
 
                                      syn po † Leopold Herzmanský, fojt Libhošť 1, Mariana,
 
Josef Tomek                * 25.2.1783 † 28.12.1787,
 
Pavel Tomek               *11.2.1785 † 25.7.1794.
 

 
5.      Josef Tomek    * 5.12.1751 † 10.2.1808 Dolní Bečva 17,
 
podruh a kovář Dolní Bečva 17,
 
∞ 14.11.1775 Anna Mitášová * 12.4.1755  † 5.5.1798 Dolní Bečva 17 (ev. pohřeb), dcera od Jan Mitáš, pasekář Prostřední Bečva, a Marina,
 
∞ 29.1.1799 Anna Hajdová, 36letá vdova, (evangelička, evangelický sňatek), ∞ 13.2.1809 Dolní Bečva 30, Jan Bolcek, 60letý vdovec a podruh, Dolní Bečva 31.
 
 
Michal Tomek            * 10.9.1777 † ?,
 
(9) Jan Tomek              * 17.6.1780 † ?,
 
(10) Jiří Tomek            * 7.7.1782 † 15.8.1824 Dolní Bečva 17(/80),
 
Anna Tomková            * cca květen 1784 † 2.7.1784,
 
Josef  Tomek                * 25.9.1785 † 3.9.1786,
 
Josef  Tomek               * 22.6.1787 † ?,
 
Veronika Tomková       * 4.11.1789 † 17.2.1790,
 
Martin Tomek            * 16.3.1791 †
 
Pavel Tomek               * 11.1.1795 † 26.4.1795,
 
Veronika Tomková       * 8.9.1803 †, ∞ Dolní Bečva 127 Jiří Obšívač, 27letý syn po Jan Obšívač, Dolní Bečva 23.
 

 
6.      Martin Tomek * 19.1.1758 † 26.4.1818 Dolní Bečva 17,
 
mlynář Dolní Bečva 17,
 
∞ 15.1.1777 Veronika Vojkůvková * ? † 17.3.1809 (55letá, katolička), dcera od Jan Vojkůvka, Dolní Bečva,
 
∞ 16.1.1810 Marina Křistková, 32letá dcera od Jiří Křistek, pasekář Prostřední Bečva 4, ∞ 30.10.1827 Jiří Skalík, 58letý vdovec a chalupník Dolní Bečva 11,
 
 
Jiří Tomek                  * 19.4.1777 † 20.4.1777,
 
Josef  Tomek                * 5.5.1778 † 21.11.1782,
 
(11) Martin Tomek       * 2.6.1780 † 28.4.1825 Dolní Bečva 17,
 
Veronika Tomková       * 22.4.1782 † 25.11.1782 (rubrika accatholici u narození, podobně u úmrtí),
 
Marina Tomková          * 19.10.1783 † ? (u rodičů uvedeno accatholici),
 
Veronika Tomková       * 17.3.1786 † ?, ∞ 27.6.1809 Josef Ručka, 47letý, svobodný, chalupník Dolní Bečva 16, oba katolíci,
 
Jiří Tomek                   * 26.8.1788 † ?,
 
Anna Tomková            * 23.2.1789 † 2.9.1800,
 
Jan Tomek                  * 18.3.1791 † ?,
 
Jiří Tomek                   * 14.1.1794 † 20.1.1794,
 
Rozina Tomková          * 10.12.1795 † 15.12.1795,
 
Jiří Tomek                   * 22.12.1797 † ?,
 
Rozina Tomková          * 25.6.1800 † 7.7.1800,
 
Jan Tomek                   * 28.11.1811 † ?,
 
Jiří Tomek                   * 11.5.1813 † 26.8.1827 (dle ev. matriky † 17.9.1827, pochoval rožnovský kaplan),
 
(12) Jan Tomek            * 20.9.1816 † 10.4.1865 Dolní Bečva 78.
 

 
7.      Jakub Tomek   * 18.4.1761 † 10.11.1833 Dolní Bečva 17/79 (ev. pohřeb),
 
mlynář Dolní Bečva 17
 
∞ 30.8.1789 Kateřina Šimčíková † 20.3.1844 95letá, Dolní Bečva 79, ev. pohřeb,
 
vdova po 46letý mlynář, evangelík, Jan Šimčík († 26.4.1786), mlynář Hážovice 47, dcera od Josef  Řehák, Malá Bystřice,
 
 
Kateřina Tomková                   * 12.12.1791 † ?,
 
Jan Tomek                               * 28.11.1792 † ?, svobodný, ještě v r. 1869 bydlel u bratra Martina Tomka, Dolní
 
                                                   Bečva 8,
 
Markéta Tomková                    * 18.6.1795 † ?, ∞ 5.2.1829 Jan Solanský, 35 letý, svobodný syn po † Jan Solanský,
 
                                                   mlynář Prostřední Bečva 7/10,
 
(13) Martin Tomek                   * 29.10.1797 † ?,
 
Pavel Tomek                            * 5.10.1801 † 8.6.1803.
 

 
8.      Jiří Tomek * 7.11.1776 † 25.1.1854,
 
pasekář, majitel mlýna, pily a valchy Velké Karlovice 102/238,
 
∞ 19.9.1797 Eliška Jurečková * 16.3.1780 † 4.2.1835, dcera od Jan Jurečka (1730-1801), fojt Vigantice, a Markéta Kvintová (1743-1799).
 
Poznámky: K jejich sňatku udělen dispens od překážky pokrevního příbuzenství ve třetím stupni boční linie: nevěstin dědeček Martin Kvinta (1706-1760), pasekář a řezník v Rožnově, byl bratrem ženichovy babičky Roziny Bilové-Kvintové (1724-1755), karlovické fojtky.
 
∞ 13.10.1835 Anna Bieleková-Rudincová, 35letá vdova po † Ondrej Bielek, pasekář Mariková, Uhry, dcera od Jan Rudinec, pasekář Makov, Uhry,
 
(14) Jiří Tomek * 11.8.1836 † ?.
 

 
9.      Jan Tomek * 17.6.1780 † ?,
 
chalupník Dolní Bečva 158, katolík,
 
Poznámka: 17.6.1824 odkoupil od obce obecní pozemek v Dolním Rozpitém vedle cesty a příhona, na kterém byla chalupa postavena, za 10 rýnských.
 
∞ 11.11.1806 Apolonie Pařenicová † 26.2.1867 Dolní Bečva 158 jako vdova po chalupníku Janu Tomkovi, katolička, svobodná dcera od Ondřej Pařenica, Dolní Bečva.
 

 
10.   Jiří Tomek * 7.7.1782 † 17.8.1824 Dolní Bečva 17, (dle katolické matriky † 15.8.1824),
 
chalupník a kovář Dolní Bečva 17(/80), evangelík,
 
Poznámka: O příčině jeho úmrtí hrubolhotecký farář Josef Gerža, který ho 19.8.1824 pohřbíval, v matrice připsal: „On to dřevo skácené klestil a jeho dítky chvojí na hromadu skládaly, když pak jedno dítě pod tím dřevem víc tych haluz vytahovalo, tedy dřevo se pohnulo, a kantelo se a porazíc jej, rozdropotilo jej.“
 
∞ 13.2.1809 Marina Bolcková, 31letá, katolička, svobodná dcera od Jan Bolcek, Dolní Bečva 31, ∞ 1.2.1831 Josef Švajda, 26letý, svobodný syn od Jan Švajda, chalupník Horní Bečva 19,
 
 
Veronika Tomková                  * 27.3.1811 † ?, ∞ 1.2.1831 (13) Martin Tomek * 29.10.1797   † ?,
 
                                                  zahradník a mlynář Dolní Bečva 79,
 
                                                  syn od Jakub Tomek, mlynář, Dolní Bečva 79, a Kateřina Šimčíková-Řeháková,                              
 
Jiří Tomek                               * 13.7.1814 † 8.5.1816,
 
Anna Tomková                        * 13.1.1817 † 21.1.1823,
 
(15) Josef Tomek                    * 9.3.1819 † 25.4.1860 Dolní Bečva 80,
 
Marina Tomková                      * 14.3.1824 † ?, ∞ 8.11.1842 Jan Baroš, 23letý, svobodný syn od Josef Baroš,
 
                                                   chalupník Střítež 46, a Barbora Jančová, evangelík, ev. sňatek,
 
Anna Tomková                       * 15.8.1827 † ?, bez otce, matka Marina Tomková, vdova po † Jiří Tomek,
 

 
11.   Martin Tomek * 2.6.1780 † 28.4.1825 Dolní Bečva 17,
 
mlynář Dolní Bečva 17 (po něm postupnými dědici jeho dva nevlastní a nedospělí bratři Jiří Tomek a Jan Tomek),
 
∞ 24.6.1801 Anna Hlucháňová, 26letá evangelička, vdova po † Josef Hlucháň, chalupník, ev. sňatek,
 
∞ 18.11826 Jiří Vašek, 50letý vdovec, chalupník Dolní Bečva 2, katolický sňatek.
 

 
12.   Jan Tomek * 20.9.1816 † 10.4.1865 Dolní Bečva 78,
 
chalupník a mlynář Dolní Bečva 78,
 
∞ 3.6.1835 Barbora Bilová * cca 1814 † 18.9.1884 Veselá 38, dcera od Jiří Bil, chalupník Dolní Bečva 86,
 
a Anna Jurčová,
 
∞ 12.2.1866 Josef Malina * 14.10.1810 † 3.2.1890, vdovec a chalupník, Veselá 38, syn po † Josef Malina,
 
pasekář Horní Bečva 82, a Kateřina Martináková,
 
manželství bezdětné, usedlost odkoupil v r. 1865 Jan Klíma.
 

 
13.   Martin Tomek * 29.10.1797 † ?,
 
evangelík, zahradník a mlynář Dolní Bečva 79, od r. 1849 gruntovník Dolní Bečva 8,
 
∞ 1.2.1831 Veronika Tomková * 27.3.1811 † ? dcera od (jeho zemřelého bratrance) Jiří Tomek * 7.7.1782 † 17.8.1824, chalupník a kovář Dolní Bečva 17, a Marina Bolcková,
 
Poznámka: při jejich sňatku svědci: Jan Žitník, sedlák a mlynář, Dolní Bečva 14/68, Jan Solanský, mlynář, Prostřední Bečva 7/10.
 
Usedlost čp. 79 odkoupili 7.3.1849 od Martina Tomka manželé Josef a Apolonie Španihel za 400 rýnských v c. k. rak. dvacítkách a současně podle kupní smlouvy z téhož dne manželé Martin a Veronika Tomek od Josefa a Apolonie Španihel odkoupili jejich grunt čp. 8 v ceně 600 rýnských v c. k. rak. stříbrných dvacítkách. Martin a Veronika Tomkovi byli křestními kmotry dětí Josefa Tomka z čp. 80. Zůstali bezdětnými a usedlost čp. 8 odkázali Františce Tomkové z čp. 80, jak dokládá odstupní smlouva z 25.11.1868, podle které se jejími nabyvateli stali manželé Jan Volek a Františka Volková, roz. Tomková.

 
Anna Tomková             * 20.2.1831 † 17.6.1831 při úmrtí otec pasekář čp. 78/38.
 

 
14.   Jiří Tomek * 11.8.1836 † ?,
 
statkář a s manželkou spolumajitelé realit Makov, Uhry,
 
podle definitivního soupisů domů z r. 1906 obce Makov, ustanovené v r. 1895, vlastnili v části Pod Trojačkou č. 144 (krčma), 145, 146, 147 (novostavba); v osadě Bumbálka č. 178, 179; v osadě U Bajcárov – Židula č. 236
 
∞ ? Júlia Rašková, Kysucké Nové Mesto,
 
 
Anna Josefa Tomková * 18.9.1869 Makov 450 † ?,
 
                                      ∞ 8.2.1889 Adolf Těšínský * 27.6.1854 † 2.9.1906, obchodník Horní Bečva 263, syn od
 
                                      František Těšínský, měšťan, tkadlec a obchodník Frenštát, Mariana Šrubařová,
 
                                      Poznámka: Vdova Anna Těšínská-Tomková se s dětmi odstěhovala do Makova.
 
Napoleon Tomek         * 14.12.1870 Makov 450 † ?,
 
Štefania Tomková        * 21.8.1872 Makov 450 † ?.
 

 
15.    Josef  Tomek * 9.3.1819 † 25.4.1860 Dolní Bečva 80,
 
chalupník a kovář Dolní Bečva 80, evangelík,
 
∞ 21.2.1841 Veronika Ostřanská, * 7.12.1817 † ?, dcera od Jiří Ostřanský, chalupník Velká Lhota 34, a Rozina Melichaříková, ∞ 17.11.1861 František Tomek * 3.2.1835 † ?, evangelík, syn od Jan Tomek, celoláník Solanec 24, a Anna Volková, Solanec.
 
Poznámka: manželé Veronika a František Tomkovi s jejich synem Josefem bydleli na čp. 80 ještě v r. 1880, v r. 1890 už nikoliv.
 
 
Josefa Tomková           * 19.3.1842 † 30.3.1842,
 
Veronika Tomková       * 19.3.1842 † 30.3.1842,
 
(16) Jan Tomek            * 8.12.1843 † ?,
 
Františka Tomková       * 27.6.1851 † ?, ∞ ? 1868 Jan Volek * 26.2.1845 † ?, evangelík, syn od Jan Volek, pasekář
 
                                      Solanec 40, Marie Štůsková, dcera od Michal Štůsek, pasekář Malá Bystřice 11, Eva
 
                                      Kovářová,
 
Anna Tomková             * 7.2.1854 † ?, ∞ 3.9.1878 Rožnov, František Porubský, 23letý hofer Rožnov 9, katolík, syn od Veronika Porubská, dcera od František Porubský, domkař Rožnov, Kateřina Bartošová. Poznámka: Anna Tomková v r. 1869 bydlela u bratra Jana Tomka v Rožnově, u něho Rožnov 460 porodila dle evangelické rodné matriky nemanželského syna: František Tomek
 
* 25.11.1876 † ?; odtud také uzavřela sňatek jako evangelička, k němuž bylo nutné „Dispensatio ab impedimento disparitatis cultus ddo 16. Junii 1878 No 791 ord.“
 
 
16.   Jan Tomek * 8.12.1843 † ?,
 
chalupník Dolní Bečva 80, od r. 1865 domkař Rožnov 22, v r. 1868 chalupník a kovářský mistr Rožnov 460,
 
∞ 18.10.1864 Rozina Kantorková * 28.1.1846 † , dcera od Josef Kantorek, pasekář a koželuh Rožnov 404, a Kateřina Vaňková,
 
 
Josef Kantorek            * 29.1.1865 † 19.2.1865 (místo narození Rožnov 192, uvedena pouze matka),
 
Hermína Tomková       * 26.1.1866 † 5.10.1896,
 
(17) Ludvík Tomek      * 20.6.1868 † ?,
 
Adéla Tomková           * 26.5.1871 † 1.6.1871,
 
Irena Tomková            * 26.10.1875 † ?,
 
Oldřich Tomek            * 1.1.1879 † ?,
 
Kamil Tomek              * 19.1.1881 † 22.3.1888,
 
Anna Tomková            * 20.4.1883 † ?,
 

 
17.   Ludvík Tomek * 20.6.1868 † ?,
 
zkoušený podkovář Rožnov 460, katolík, k r. 1934 povozník Rožnov p. R. 460,
 
∞ 28.11.1894 Novosedly, Anna Petřvalská * 22.5.1872 † ?, dcera od Josef Petřvalský, chalupník Rožnov 291,
 
Barbora Paprskářová, dcera od Florián Paprskář, gruntovník Rožnov,
 
Poznámka: V Novosedlech (okres Břeclav) je oddával tamní farář P. František Petřvalský, svědci: Jan Laschka, farář v Drnholci, František Kroupa, farář v Novém Přerově.
 
 
Anna Tomková            * 19.10.1895 Rožnov 291 † ?,
 
                                      ∞ 28.7.1934 poutní kostel na Sv. Hostýně, Jaroslav Jahn * 9.8.1901 Komárovice † ?,
 
                                      povozník Rožnov p. R. 460, svobodný syn od Metoděj Jahn, řídící učitel v. v. a spisovatel,
 
                                      Rožnov p. R., a Žofie Libosvárská.
Návrat na obsah