2013 - 2015 - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

2013 - 2015

2013
I svatý Jan Nepomucký se může neočekávaně stát aktuálním světcem. 620 let od světcovy mučednické smrti.
Valašsko-vlastivědná revue. 30, 2013/1, s. 29-30.

Ke vzniku obce Prostřední Bečva a k historii fojtství na Prostřední Bečvě.
Valašsko-vlastivědná revue. 30, 2013/1, s. 10-14.

Před 310 lety byla ustanovena Prostřední Bečva jako samostatná obec. Horní Bečva tak ztratila nejen část svého území…
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2013, červenec, s. 6-7


2014
Kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Pobečví.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 18. Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ],  2014.
ISBN: 978-80-260-6294-3 (v knize neuvedeno ).

Ojedinělé sepulkrální památky z obcí Valašská Bystřice, Hutisko–Solanec a Horní Bečva.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 19. Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ],  2014, s. 15 – 51.
ISBN: 978-80-260-7841-8 (v knize neuvedeno ).


2015
Odkaz hornobečvanského kameníka. Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor.
In: ANDERLE, Petr a kol.: O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I. Čeladná: Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné, 2015, str. 364-367.

Lubo Jiří Kučera: „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy?“ (výběr z deníkových zápisků).
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2015, duben, s. 2-3.

Lubo Jiří Kučera: „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy?“ (výběr z deníkových zápisků).
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2015, květen, s. 2-3.

(kjm): Po stopách Marýny G.
Hornobečvanský zpravodaj. 2015, listopad, s. 8.

Návrat na obsah