2016 - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

2016


Ojedinělé sepulkrální památky od kostela na Horní Bečvě ve Valašském muzeu v přírodě. Náhrobník bývalého hornobečvanského burmistra Jiřího Maliny a jeho manželky Rozíny.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, leden, s. 4.

Ojedinělé sepulkrální památky od kostela na Horní Bečvě. Náhrobek pasekáře a bývalého dočasného fojta Jana Maliny a jeho manželky Zuzany.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, únor, s. 8.

Memento vytržených listů z rodinného fotoalba – o kultuře života i našeho lidství.
Obelisk. Valašské Meziříčí: Marek Irgl, 2016, roč. 24/16, č. 2, s. 6.

Jan Kubáň: Pověsti z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, březen, s. 8.

Jan Kubáň: Pověsti z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, duben, s. 7.

„Škoda je Mezříča, ...“ A co Valmez?
Obelisk. Valašské Meziříčí: Marek Irgl, 2016, roč. 24/16, č. 4, s. 4.

Z písemností rodiny Polanských z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, květen, s. 9.

Jak Hornobečvané investovali do vyzvednutí objeveného pokladu.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, červen, s. 8.

Kamenné stavební obětiny z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, červenec, s. 7.

Letos uplyne 295 let od postavení svatojánské sochy v Rožnově a 280 let od tragické smrti jejího donátora Václava Kvinty alias Juráška.
Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. 2016, č. 3, s. 4-5.

Před 240 lety došlo k poslední robotní vzpouře na meziříčsko-rožnovském panství. Hlavními buřiči byli Josef Maceček a Jan Malina Kneblovský z Horní Bečvy. I. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, srpen, s. 8.

Před 240 lety došlo k poslední robotní vzpouře na meziříčsko-rožnovském panství. Hlavními buřiči byli Josef Maceček a Jan Malina Kneblovský z Horní Bečvy. II. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, září, s. 9.

Císař Josef II. na Horní Bečvě v r. 1780. Při cestě do Ruska přenocoval na fojtství z neděle 30. dubna na pondělí 1. května 1780.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, říjen, s. 6-7.

Moravský rokokový malíř Josef František Pilz (1711–1797) zemřel a byl pohřben na Horní Bečvě.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, listopad, s. 10.

Josef Malina–Habaňák, lidový řezbář (* 23. 4. 1886 Horní Bečva † 12. 4. 1970 Horní Bečva).
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, prosinec, s. 8-9.


Návrat na obsah