záloha úplné bibliografie - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

záloha úplné bibliografie

2019
Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 3. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, leden, s. 10-11.

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 4. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2019, únor, s. 8-9.

2018
Hornobečvanské hospody do r. 1950. I. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, leden, s. 7.

Hornobečvanské hospody do r. 1950. II. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, únor, s. 8.

Hornobečvanské hospody do r. 1950. III. část. Hostinec Marie Malinové-Šrubařové,
hostinec-restaurace Františka Maliny č. p. 308; Hostinec Emila Bernkopa – hotel Bernkop č. p. 355.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, březen, s. 7.

Hornobečvanské hospody do r. 1950. IV. část. Hospoda U Hatlapatků – U Vašutů – turistický hostinec Na Bečvici.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, duben, s. 8.

Rodina hostinského Jakoba Skreinky. Exkurs k tématu Hornobečvanské hospody do r. 1950.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, květen, s. 7.

Životní osudy kněze Bedřicha Hoffmanna (1906-1975). (rec.). Žďára, Jiří. Životní osudy kněze Bedřicha Hoffmanna (1906-1975). Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, červen, s. 5.

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům. I. část. Ota Bubeníček (1871-1962), Rudolf Hoffmann (1893-1917).
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, červen, s. 10-11.

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům. II. část. Letní plenér 1929.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, červenec, s. 10.

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům. III. část. Jan Schwarz (1880-1964), Karel Lehký-Brodský (1897-1943).
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, srpen, s. 7.

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům. IV. část. Augustin Mervart (1889-1968).
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, září, s. 10.

Ať žije republika! Na Horní Bečvě před 100 lety.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, říjen, s. 14-15.

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 1. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, listopad, s. 10-11.

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové. 2. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2018, prosinec, s. 8-9.

2017
Z dějin Martináku od 18. století do r. 1914.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, leden, s. 6.

Z dějin Martináku v letech 1914-1932.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, únor, s. 10.

Z dějin Martináku v letech 1932-1940.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, březen, s. 8.

Z dějin Martináku v letech 1941-1944.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, duben, s. 7

Z dějin Martináku v letech 1944-1950.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, květen, s. 6-7.

Z dějin Martináku po roku 1950.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, červen, s. 7.

Pravoslavný kněz Vladimír Petřek (1908-1942), před 75 lety nejstatečnější z obětí pražské heydrichiády, měl rodové kořeny na Horní Bečvě.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, červenec, s. 6.

Básník Jaroslav Seifert na Horní Bečvě.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, srpen, s. 6.

Kapitoly z dějin Jezerného. Javořina a usedlosti.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, září, s. 8.

Kapitoly z dějin Jezerného. Pastevní družstvo Domovina.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, říjen, s. 8.

Kapitoly z dějin Jezerného. Turistické útulny.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, listopad, s. 9.

Kapitoly z dějin Jezerného. Literární místopis.
Hornobečvanský zpravodaj. 2017, prosinec, s. 10.


2016
Ojedinělé sepulkrální památky od kostela na Horní Bečvě ve Valašském muzeu v přírodě. Náhrobník bývalého hornobečvanského burmistra Jiřího Maliny a jeho manželky Rozíny.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, leden, s. 4.

Ojedinělé sepulkrální památky od kostela na Horní Bečvě. Náhrobek pasekáře a bývalého dočasného fojta Jana Maliny a jeho manželky Zuzany.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, únor, s. 8.

Memento vytržených listů z rodinného fotoalba – o kultuře života i našeho lidství.
Obelisk. Valašské Meziříčí: Marek Irgl, 2016, roč. 24/16, č. 2, s. 6.

Jan Kubáň: Pověsti z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, březen, s. 8.

Jan Kubáň: Pověsti z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, duben, s. 7.

„Škoda je Mezříča, ...“ A co Valmez?
Obelisk. Valašské Meziříčí: Marek Irgl, 2016, roč. 24/16, č. 4, s. 4.

Z písemností rodiny Polanských z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, květen, s. 9.

Jak Hornobečvané investovali do vyzvednutí objeveného pokladu.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, červen, s. 8.

Kamenné stavební obětiny z Horní Bečvy.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, červenec, s. 7.

Letos uplyne 295 let od postavení svatojánské sochy v Rožnově a 280 let od tragické smrti jejího donátora Václava Kvinty alias Juráška.
Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. 2016, č. 3, s. 4-5.

Před 240 lety došlo k poslední robotní vzpouře na meziříčsko-rožnovském panství. Hlavními buřiči byli Josef Maceček a Jan Malina Kneblovský z Horní Bečvy. I. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, srpen, s. 8.

Před 240 lety došlo k poslední robotní vzpouře na meziříčsko-rožnovském panství. Hlavními buřiči byli Josef Maceček a Jan Malina Kneblovský z Horní Bečvy. II. část.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, září, s. 9.

Císař Josef II. na Horní Bečvě v r. 1780. Při cestě do Ruska přenocoval na fojtství z neděle 30. dubna na pondělí 1. května 1780.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, říjen, s. 6-7.

Moravský rokokový malíř Josef František Pilz (1711–1797) zemřel a byl pohřben na Horní Bečvě.
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, listopad, s. 10.

Josef Malina–Habaňák, lidový řezbář (* 23. 4. 1886 Horní Bečva † 12. 4. 1970 Horní Bečva).
Hornobečvanský zpravodaj. 2016, prosinec, s. 8-9.


2013
I svatý Jan Nepomucký se může neočekávaně stát aktuálním světcem. 620 let od světcovy mučednické smrti.
Valašsko-vlastivědná revue. 30, 2013/1, s. 29-30.

Ke vzniku obce Prostřední Bečva a k historii fojtství na Prostřední Bečvě.
Valašsko-vlastivědná revue. 30, 2013/1, s. 10-14.

Před 310 lety byla ustanovena Prostřední Bečva jako samostatná obec. Horní Bečva tak ztratila nejen část svého území…
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2013, červenec, s. 6-7


2014
Kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Pobečví.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 18. Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ],  2014.
ISBN: 978-80-260-6294-3 (v knize neuvedeno ).

Ojedinělé sepulkrální památky z obcí Valašská Bystřice, Hutisko–Solanec a Horní Bečva.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 19. Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ],  2014, s. 15 – 51.
ISBN: 978-80-260-7841-8 (v knize neuvedeno ).


2015
Odkaz hornobečvanského kameníka. Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor.
In: ANDERLE, Petr a kol.: O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I. Čeladná: Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné, 2015, str. 364-367.

Lubo Jiří Kučera: „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy?“ (výběr z deníkových zápisků).
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2015, duben, s. 2-3.

Lubo Jiří Kučera: „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy?“ (výběr z deníkových zápisků).
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2015, květen, s. 2-3.

(kjm): Po stopách Marýny G.
Hornobečvanský zpravodaj. 2015, listopad, s. 8.

2004
K tragickým listopadovým událostem před 60 lety na Horní Bečvě.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2004, listopad, s. 2-3.


2005
Lubo Jiří Kučera : „Jak jsme prožili osvobození Horní Bečvy ?“ Výběr z  deníkových zápisků.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2005, duben, s. 2-4; květen, s. 2-5.

V sobotu 3. září 2005 se na Horní Bečvě uskuteční vzpomínková slavnost na počest generála duchovní služby Mons. Metoděje Kubáně při příležitosti 120. výročí jeho narození a všech obětí 2. světové války.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2005, červen, s. 1-3.


2006
Vyšla publikace věnovaná nejvýznamnějšímu rodákovi z Horní Bečvy [  STEHLÍK, Eduard : Páter Method. Životní příběh generála duchovní služby  Msgre Methoděje Kubáně. 1. vydání. Praha : MO ČR – AVIS, 2006. ]
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2006, listopad, s. 3.


2008
Jarmila Glazarová a Horní Bečva. Úvaha k 70. výročí spisovatelčina prvního pobytu na Horní Bečvě.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2008, duben, s. 3-5; květen, s. 3-5; červen, s. 3-4; srpen, s. 3-6.


2012
A zvony mlčely… Ohlédnutí za vzpomínkovou slavností k 60. výročí  umučení generála Mons. Metoděje Kubáně v pondělí 5. března 2012 na Horní  Bečvě  [ mezi vojenskými duchovními a významnými hosty přítomen i  kardinál Dominik Duka, připojen přepis jeho kázání z rekviální mše sv.  ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2012, duben, s. 4-5; květen, s. 3-4.

2002
Robert Malina * 26.9.1893 Horní Bečva † 14.11.1985 Opava [ učitel a účastník 1. a 2. čsl. odboje, rodák z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, leden, s. 2-4.

Před 60 lety byl umučen generál duchovní služby Msgre Metoděj Kubáň,  papežský prelát a generální vikář katolíků čs. branné moci. Valašsko-vlastivědná revue. 8, 2002/1, s. 45-46.

K historickým počátkům kostela sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě u příležitosti 200. výročí jeho svěcení.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, květen, s. 1.

Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění  záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor. [ Josef Bolf ( *  15.9.1868       † 13.11.1909 ), kameník z Horní Bečvy a určení jeho  identity ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, květen, s. 2-3.

K slavnosti patrocinia sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě léta Páně 2002.  210. výročí zasvěcení hornobečvanského kostela sv. Janu a Pavlu,  mučedníkům, a 1640. výročí jejich mučednické smrti.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, červen, s. 2-4.

P. Bedřich Hoffmann * 10.7.1906 Steinkirchen † 6.6.1975 Olomouc [ kněz, spisovatel, farář na Horní Bečvě v letech 1936-1948 ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2002, říjen, s. 2-4.2003
František Malina * 22.9.1881 Horní Bečva † 17.2.1959 Brenham, Texas [  rodák z Horní Bečvy a otec známého amerického raketového konstruktéra  Franka J. Maliny ], Frank Joseph Malina * 2.10.1912 Brenham, Texas †  9.11.1981 Boulogne sur Seine, Francie.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2003, leden, s. 2-3.

Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor.
Valašsko-vlastivědná revue. 10, 2003/1, s. 38-39.

Josef  Volek * 9.2.1874 † 5.5.1945 Val. Meziříčí [ továrník, původce  nynější firmy Jelínek – výroba nábytku s.r.o. ve Valašském Meziříčí a  rodák z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2003, červen, s. 3-4.


2001
„…byly to zlaté Kyvňačky.“ Ze vzpomínek Žofie Minářové na léta 1934-1989, prožitá na Horní Bečvě – Kyvňačkách.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, leden, s. 1-4; únor, s. 1-3; březen, s. 1-3; duben, s. 1-3.

Jiří Malina * 16.2.1920 † 26.6.1986 [ lidový řezbář z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, červenec, s. 5.

Anděla Koluchová – Malinová * 10.11.1889 † 15.11.1980 [ učitelka, folklórní pracovnice, rodačka z Horní Bečvy ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, srpen, s. 3-4.

Generál duchovní služby Msgre Metoděj Kubáň, papežský prelát a  generální vikář katolíků čs. branné moci, * 18.9.1885 † 5.3.1942.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, září, s. 4-6.

Marie Hieronyma Kubáňová SCB * 26.7.1894 Horní Bečva † 1.1.1976 Vidnava  [ řádová sestra z nemocnice pod Petřínem v Praze, rodačka z Horní Bečvy  pod vlastním jménem Anna Kubáňová;  doplněno úryvky z jejích dopisů  sourozencům ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, říjen, s. 3-5.

Alois Josef Polanský * 9.3.1849 Frenštát p. R. † 8.7.1944 Fayetteville,  Texas [ představitel významné vystěhovalecké rodiny Polanských v  americkém Texasu, která v předchozích letech 1850-1872 bydlela na Horní  Bečvě ] .
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, listopad, s. 3-5.

P. Antonín Pavelčík * 10.10.1869 † 28.7.1929 Olomouc [ kněz a básník  Antonín Pavelčík – Záhorský, farář na Horní Bečvě v letech 1901-1919 ].
Zpravodaj obce Horní Bečva. 2001, prosinec, s. 2-5.

Dionysius Josef Polanský. Zpráva o životě, úsilí a zásluhách.
Obecní úřad Dolní Bečva : Římskokatolická farnost Dolní Bečva,  2001.
ISBN 80-238-9140-5 (v knize neuvedeno ).
1993
Zostanem a budem bojovať. Rozhovor s Martinem Dudášem, diakonem Slovenské evangelické církve a. v.
Bratrstvo. Evangelický časopis pro mládež. 1993, roč. 34, č. 9, s. 137-139.


1998
(km) [= Karel Malina] : Na Horní Bečvě v roce 1918. Úryvky z osobních deníkových zápisků Anděly Malinové.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 1998, listopad, s. 2-5.


1999
Marie Kolibabeová – rodačka z Horní Bečvy – a odraz jejího života v postavě Maryčky tanečnice.
Zpravodaj obce Horní Bečva. 1999, září, s. 3-4; říjen, s. 2-3; listopad, s. 3-4.

Marie Kolibabeová a odraz jejího života v postavě Maryčky tanečnice.
Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 1999, roč. 16, č. 3-4, s. 63-70.
Návrat na obsah